ESEN ZEOLİTE HOŞGELDİNİZ | ZEO-KLER
398
page-template-default,page,page-id-398,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

ZEO-KLER

Zeolitler, milyonlarca yıl önce oluşan doğal minerallerdir. Elektron mikroskobuyla bakıldığında granüllerin boşluk alanlarının 3 mikrondan daha küçük olduğu görülür. Partikülleri fiziksel olarak tutması ve kontaminantları moleküler olarak elemesi zeolitin çok iyi bir filtrasyon ortamı olduğunu gösterir ve kuvars kum ile karşılaştırıldığında çok berrak bir su üretir. ZEO-KLER, su arıtma uygulamalarında kullanılmak üzere doğal olarak bulunan bir zeolit minerali olan klinoptilolit madeninden çıkarılmış, kırılmış, elenmiş ve kimyasal olarak rejenere edilmiştir. ZEO-KLER, kil ve koloidal partikülleri etkin şekilde filtre edebilen geniş iç boşluk hacmine ve yüksek yüzey alanına sahip tamamen doğal bir zeolittir.

Klinoptilolit aluminosilikat yapısındadır ve endüstriyel, evsel ve hayvan yem katkı maddesi olarak 30 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Klinoptilolit 30 doğal zeolit mineralinden biridir. Zeolit mineralleri, birbirine oksijen atomlarını paylaşarak bağlanan tetrahedral AlO4 ve SiO4’in sınırsız uzayabilen üç boyutlu ağından oluşan aluminosilikat yapıdadır. Bu, birçok boşluk ve kanal yollarından oluşan bir moleküler yapı oluşturur. Kalsiyum, sodyum, magnezyum ve potasyum gibi elementler aluminosilikat yapıya bağlanır. Zeolitin gözenekli yapısı, sularda iyon değişimi, moleküler eleme, absorpsiyon, adsorpsiyon ve filtrasyon işlemleri için çok uygundur. Geniş bir sıcaklık ve pH aralığında fiziksel ve kimyasal olarak stabildir.

ZEO-KLER ÖZELLİKLERİ

ZEO-KLER, yüksek yüzey alanına ve kil ve koloidal partikülleri etkin şekilde filtre edebilen geniş iç boşluk alanına sahip tamamen doğal bir zeolittir. Temiz ortamdaki basınç düşüşü, tipik silis kumundan daha azdır.

– Partikül Boyutu: 0.5mm-1.5mm 1.0mm-3.0mm

– Biçim Katsayısı: 1.64

– Etkin Boyut: 0.55mm

– Şekil Faktörü: 0.68

– Islak Partikül Yoğunluğu: 1,800 gram/litre

– Aşınma, ASTM C-13: >20, derece C, @ 500 devir.

HAVUZDA ZEO-KLER

– Havuzunuz hep parlak kalır.

– Su, enerji, işgücü ve kimyasallarda tasarruf sağlar.

– Tüm kum filtrelerinde (hızlı ve yavaş tipler) kuvars yerine kullanılabilir.

– İşletme maliyetlerini düşürür.

– Ters yıkamayı % 50 azaltır.

– Kloraminleri, kokuyu ve göz yanmasını azaltır.

– Tamamen doğaldır.

ZEO-KLER, aynı zamanda havuz suyunda kloramin (bağlı klor) oluşumunu azaltmak amacıyla kullanılır. ZEO-KLER, amonyum iyonlarını tutan ve bağlı klor oluşumunun normal çevrimini bozan bir yüzey aktif moleküler elektir. ZEO-KLER ile filtre edilmiş bir havuz, kuvars kumuyla filtre edilene oranla kırılma noktası klorlamasına kadar daha uzun bir süre etkin kalacaktır. Sonuç, kloramin kokusu, kırmızı göz, deri kızarıklığı ve mayo ağarması gibi olumsuz durumlar yaşanmayacaktır. Havuzun her şoklanması sırasında amonyum iyonlarının su ortamından uzaklaştırılması sebebiyle, iki yada üç aylık işletme süresi boyunca ZEO-KLER ‘in bir kere tuzlu su ile rejenere edilmesi yeterli olacaktır.

NEDEN ZEO-KLER KUVARS KUMDAN DAHA İYİ FİLTRE EDER?

KUVARS KUM

1. Mekanik Filtrasyon: Partiküller, filtre granüllerine bağlanarak veya aralarına sıkışarak tutulur.

2. Sedimentasyon: Partiküller, filtre granülleri üzerine yerleşir ve suyun akışıyla hareket etmez.

3. Flokulasyon: Küçük partiküller birleşerek filtre ortamındaki boş alanlara yerleşir.

ZEO-KLER

1. Mekanik Filtrasyon: Partiküller, filtre granüllerine bağlanarak veya aralarına sıkışarak tutulur.

2. Sedimentasyon: Partiküller, filtre granülleri üzerine yerleşir ve suyun akışıyla hareket etmez.

3. Flokulasyon: Küçük partiküller birleşerek filtre ortamındaki boş alanlara yerleşir.

4. Fiziksel Adsorpsiyon: Partiküller, düzensiz ve çok geniş yüzey alanına bağlanırlar.

5. Elektrostatik Adsorpsiyon: Partiküller yüzey yükleri aracılığıyla ZEO-KLER’in negatif yüzey yüklerine bağlanırlar.

6. İyon-Değişimi: Şok klorlamaya veya rejenerasyona kadar amonyum gibi toksik iyonlar granüllere kimyasal olarak bağlanır.

HAVUZ OPERATÖRLERİNİN SÖYLEDİKLERİ

– 3 gün içinde daha temiz bir su elde ettik. Artık havuzumuza 2-3 günde bir değil 3 haftada bir ters yıkama yaptırıyoruz. Ayrıca bağlı klor, 0,3 ppm veya daha düşük çıkıyor.

– Filtrelerdeki kuvars kumu Zeo-Kler ile değiştirdik. Havuzumuz ağaçlarla çevrilidir ve bu nedenle önceleri havuz suyunda kirlilik problemi yaşıyorduk. Zeo-Kler ile değiştirdikten sonra su çok berraklaştı. Geri yıkama sadece ayda bir kez yapıyoruz. pH sabit kalıyor ve şok klorlama yapmıyoruz.

ATIKSU ARITIMINDA ZEO-KLER

Evsel ve endüstriyel atık sularda bulunan azot bileşikleri ve ağır metal iyonları atıldıkları ortamlarda yeraltı ve yerüstü sularını kirletmekte ve bu ortamların gerek temiz su gerekse kullanma suyu olma özelliklerini yok etmektedir. Ayrıca bu sularda yaşayan balık ve diğer su faunasına toksik etki yapmakta ve bu faunanın beslenmesi için gerekli alglerin üremesini de engellemektedir.

ZEO-KLER, yüksek gözenekli yapısıyla sudaki kontaminantları 3 mikrona kadar tutabilmektedir. Amonyum ve ağır metaller gibi katyonları adsorplayabilmesini sağlayan doğal negatif yüklere sahiptir. Ayrıca bazı organik kontaminantları ve istenmeyen kokuları absorblama kapasitesine sahiptir. ZEO-KLER partikülleri aynı zamanda bakteriyel flokları kendine çekerek birim hacim başına bakteriyel faaliyeti arttırmaktadır. Uygun koşullar altında çeşitli endüstrilerden kaynaklanan katyonlar ZEO-KLER ile giderlebilir:

Rb+ Li+ K+ Cs+ NH+4

Na+ Ag+ Cd+2 Pb+2 Zn+2

Ba+2 Sr+2 Cu+2 Ca+2 Hg+2

Mg+2 Fe+3 Co+3 Al+3 Cr+3

ZEO-KLER kullanılan endüstri atıksularına örnekler:

– Elektrokaplama Atıksuları (Nikelaj ve Galvaniz)

– Maden işleme Atıksuları

– Tekstil Endüstrisi Atıksuları

– Boya Endüstrisi Atıksuları

– Cam Endüstrisi Atıksuları

– Akü Endüstrisi Atıksuları

– Fotoğraf Atıksuları

ZEO-KLERİN FAYDALARI

– Sistem kapasitesindeki artış ilk yatırım maliyetini ve işletme maliyetlerini düşürür.

– Daha iyi kalitede çıkış suyu alınması alıcı ortama daha iyi bir koruma sağlar.

– Nütrient giderimi için daha az kimyasal madde dozlanacağından işletme maliyetleri düşer.

– Çamur karakteristiğindeki iyileşme çamurun yeniden kullanım olanaklarını arttırır.

– Çamur susuzlaştırma daha iyi olduğundan çamur uzaklaştırma maliyetleri düşer.

– Çamur susuzlaştırma için gereken polielektrolit ihtiyacının düşmesi kimyasal madde maliyetlerinde düşüş sağlar.

ÖN SU ARITIMINDA ZEO-KLER

ZEO-KLER, içme ve proses suları için su hazırlama ve temizleme amacıyla kullanılır. Ön su filtrasyonu ve arıtımında ZEO-KLER kullanımı birçok fonksiyonu aynı anda yerine getirebilme yeteneğinden dolayı çok önemlidir. ZEO-KLER, mekanik filtrasyon, iyon değişimi, kolay bakım ve rejenerasyon gibi işlemlerin düşük maliyetlere yapılması nedeniyle oldukça avantajlıdır.

ZEO-KLER, gelişmiş yüzey poroziteli granüllere sahip olması nedeniyle standart filtre ortamlarıyla (kuvars ve antrasit) karşılaştırıldığında çok daha etkilidir. ZEO-KLER kullanımı ile akış hızı artar ve basınç düşüşü azalır. Mekanik filtrasyona paralel olarak, sorpsiyon ve katalitik özelliklerine göre aktif olan ZEO-KLER yüzeyi, suda bulunan organik maddeden etkilenir, organik maddeyi inaktive ve okside eder.

ZEO-KLER, demir, amonyak, manganez, potasyum,kalsiyum, magnezyum gibi katyonları adsorplayabilme yeteneğinde olup adsorpsiyon oranları katyonların konsantrasyonuna, akış hızlarına ve pH’a bağlı olarak değişmektedir.

Suların yumuşatılması ZEO-KLER ‘in yaptığı önemli işlerden biridir. Suda sertlik yaratan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını sodyum iyonlarıyla değiştirerek suyu yumuşatır.

İyon değiştirme özelliği nedeniyle ZEO-KLER , suda bulunan bazı katyonların dekontaminasyonunda kullanılmaktadır. Su arıtma işlemlerinde kullanılmak üzere kimyasal olarak rejenere edilen doğal zeolitimiz sudaki amonyak içeriğini kontrol altına alabilmektedir. ZEO-KLER , iyon değiştirme proseslerinde aşağıdaki seçilik sırasını göstermektedir:

Cs+ – Tl+ > Rb+ > K+ > NH4+> Na+ >Ba2+ – Pb+ > Sr2+ > Ca2+ > Mg2+

Aynı zamanda Hg2+, Ag+, Cu2+, Cd2+, Co2+ ‘da arıtılmış sulardan etkili bir şekilde ekstrakte edilmeleri nedeniyle sıranın sol tarafında yer almaktadır.