ESEN ZEOLİTE HOŞGELDİNİZ | KLİNOSEN
379
page-template-default,page,page-id-379,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

KLİNOSEN

Doğal mineral yem katkısı organik üründür. Türk malıdır.

YEME KATILMASININ FAYDALARI

 

KLİNOSEN sindirim sisteminde bir tampon görevi yaparak sindirme yardımcı olmaktadır. Sisteminin pH’sını kontrol ederek sindirimin kolaylaşmasını ve verimliliğin artmasını sağlar. Bu şekilde, hayvan beslenmesinde büyümeyi kolaylaştırıcı, yemden yararlanmayı arttırıcı, sindirimi kolaylaştırıcı ürün olarak doğrudan kullanılmaktadır.

KLİNOSEN besinlerin (özellikle protein ve yağlar) sindirilebilme oranlarını arttırmakta ve dışkıdaki sindirilmemiş besin atılmasını azaltmaktadır. Ayrıca özellikle geviş getiren hayvanlarda ön midede oluşan amonyumu depolayıp protein sentezinde kullanılmasını sağlamaktadır.

KLİNOSEN sindirim sırasında oluşan aşırı amonyum gaz basıncını da kısmen tolere ettiğinden hayvanlarda gaz sıkışmalarını azaltmaktadır (Rumen sıvısında bulunan amonyağın, %15 ‘inin KLİNOSEN tarafından tutulabildiği bildirilmiştir). KLİNOSEN kullanılan hayvanlarda ishal vakalarının sayısında bariz azalmalar görülmüştür.

KLİNOSEN’li yem ile beslenen hayvanların dışkılarının nem içeriği, amonyak içeriği önemli ölçüde azalmaktadır. Ayrıca ortamdaki sinek larvası populasyonunun azaldığını bildirilmiştir. Dışkıda sindirilmemiş protein ve yağ miktarı en aza indirilmiştir. Bu şekilde daha az kokulu ve sulu dışkı elde edilir. Böylece ortamdaki amonyak gazı stresi engellenir ve hayvanlara daha sağlıklı ortamlar sağlanır. Aynı zamanda, KLİNOSEN kandaki amonyak düzeyi %30 oranında azaltmakta ve karaciğerde meydana gelebilecek toksik birikimde engellenmektedir.

YAŞAMA GÜCÜNÜ ARTTIRARAK ÖLÜM ORANLARINI AZALTIR.

BÖYLELİKLE BİREY BAŞINA DÜŞEN İLAÇ MASRAFI DA DÜŞER.

Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki, klinoptilolit (KLİNOSEN) mycotoksinlerin (özellikle aflatoksin) zararlarını çok iyi tolere edebilmekte ve hayvanları koruyabilmektedir.

Aflatoksin bulaşmış yemlere klinoptilolit ilavesi ile toksinin zararları tolere edilebilmekte ve hayvanlardan normale çok yakın verimler alınmaktadır. Ayrıca KLİNOSEN toksin maddeyi geri dönüşümsüz olarak kanallarına bağlamakta ve dışkının sonradan hastalık yaymasına engel olmaktadır. Bu şekilde gübrelerin kullanımında problem olmamaktadır.

KLİNOSEN sindirim sisteminde kalsiyumu iyon formunda taşıyabildiğinden; kalsiyumdan yararlanmayı arttırır.

 

Böylece:

– Sütün yağ oranını etkiler ve Süt miktarlarını % 12’lere varan artışlar görülür
– Besi hayvanlarında ( büyükbaş, küçükbaş, kanatlı vb.) besi süresini kısaltır, kilo artışlarını destekler
– Yumurta kabuk kalitesi iyileştirir, doğal bir renk kazandırır, Kabuksuz yumurta oluşumu veya kırık çatlak oluşumların meydana gelmesi engellenir.
– Beslemeye olan faydalarıyla hayvanların normal olmayan yaşam faaliyetlerini iyileştirir.

Dengeli beslenme sonucu kemik yapılarında düzelmeler sağlayarak özellikle broyler yetiştiriciliğinde görülen bacak kusurlarını ortadan kaldırır, hayvanların suluğa ve yemliğe ulaşmakta zorlanan piliçlerdeki canlı ağırlık gerilemesini ve sürüdeki bir örnekliğin bozulmasını engeller.

Yemden yararlanmanın artması ile yem masrafları azalmakta, kesim süresi kısalmaktadır. Ayrıca, hayvanların karkas yapıları ve et dağılımları düzelmektedir. Bu şekilde et (broyler, hindi, küçükbaş ve büyükbaş) üretiminde karlılık artmaktadır.

 

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM İLAVESİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAMAZ.

YEM YAPIMINDA VE DEPOLAMADA YARARLARI

KLİNOSEN yüksek oranda nem ve yağı bünyesinde depolayabilmektedir. Bu nedenle KLİNOSEN ilaveli yemlerde yem hammaddelerinden veya depolama sırasında nemden dolayı yemde oluşan bozulmaların (oksidasyonun ve küflenmenin) önüne geçilmektedir.

Ayrıca özellikle kışın rasyonun enerjisinin arttırılması için fazlaca ilave edilen sıvı yağların yemde kusma yapmasını ve depolamada okside olmasını engeller.

Yem hazırlanması sırasında çok iyi bir pellet bağlayıcı görevi görür. Pelletlerin depolanma ve taşımasındaki kırılmalarını azaltır.

KLİNOSEN katkı maddesi, yem maliyetlerini düşürürken besicilikte kazancı arttıran bir malzemedir.

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ORANLARI

Karma yemlerde devamlı olarak : 20 kg / Ton
Broyler beslemesinde : 20 kg / Ton
Yumurta tavuklarında 12. haftadan itibaren : 20 kg / Ton
Küçük baş hayvan beslemesinde 3. aydan itibaren veya canlı ağırlık kg. karşılığı 1 gr/gün olacak şekilde : 20 kg / Ton
Büyükbaş hayvan beslemesi ve süt hayvanlarında 2. aydan itibaren veya canlı ağırlık kg. karşılığı 1 gr/gün olacak şekilde yeme karıştırılacaktır : 20 kg / Ton

Örneğin; canlı ağırlığı 500 kg olan bir süt ineğine günlük 500 gr olacak şekilde yemine karıştırılacaktır.

İZİN VE SERTİFİKALAR:

KLİNOSEN Tarım ve Köyişleri Bakanlığı – Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yem katkı maddesi olarak kullanımı onaylanmıştır. (Tescil tarihi ve Numarası: 29.12.2003 / 516-048 )

KLİNOSEN yem katkı maddesi Organik tarım TR yönetmeliği (TR 22145/22328) ve Avrupa Birliği (AB) talimatnamesi (EEC 2092/91) kurallarına uygun bulunarak TR-ETK 004 ETKO-2035 tarafından denetlenerek sertifikalanmıştır.

Klinoptilolit Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sağlığa zararlı olmadığı onaylanmıştır.
Klinoptilolit A.B.D.’de Mycotoksin tutucu, yemden yararlanmayı arttırıcı ve kekleşmeyi önleyici ajan olarak FDA (Food and Drug Administration 21CFR582.2729) tarafından onaylanmış ve kullanılmaktadır.

Ayrıca Klinoptilolit 1999 yılından bu yana Avrupa Topluluğu yem katkı maddeleri listesine alınmıştır. (The Commission of The European Communities for feed as to be binders, anti-caking agents and coagulants, on dated 16 June 1999 with directive 70/524/EEC).

KLİNOSEN’İN BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

KimyasalFiziksel 
Na 2 O       %0.92   Dökme yoğunluğu :
1.1ton/m³
pH dayanımı:
1.5-11.5
CaO         %1.81Partikül Boyutu :
0-0.7mm
Isı dayanımı:
750°C
K 2 O         %4.00Renk :
Kirli Beyaz
pH :
≈ 7.5
SiO 2          %65.83Su emme :
%90-135
Al 2 O 3       %11.41Yağ emme :
85cm³/100g

KLİNOSEN’in ana özelliği su, yağ tutabilme özelliği ile yüksek iyon değiştirme kapasitesidir. Hiçbir alüminosilikat yapıda olmayan makro ve mikro boşluklara (kanallara) sahiptir. Bu nedenle yüzey alanı çok geniştir. 1 gram klinonun yüzey alanı 10 m2 civarındadır.

KLİNOSEN ana alüminosilikat yapısı sindirim sisteminde erimez, sistemde birikme veya kana karışma yapmaz. Çünkü, KLİNOSEN pH 1.5 – 11.5 arasında kararlıdır.

KLİNOSEN negatif elektrik yüküne sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı KLİNOSEN pozitif yüklü her türlü iyonu, iyon değiştirme ile yapısına bağlayabilmektedir. Ayrıca bazı metal iyonlarını (özellikle Pb, Cd, Cs, Co vb.) ve organik kökenli toksinleri ( mycotoksinler vb.) geri dönüşümsüz olarak tutmakta ve dışkı ile atılmaktadır. İyon alışverişinde özellikle azotlu bileşiklere ( özellikle amonyum) karşı çok duyarlıdır.